تبلیغات
JavaScript Codes خدمت گزاری - تاثیر خدمت بر عدالت اجتماعی
دوشنبه 21 بهمن 1387

تاثیر خدمت بر عدالت اجتماعی

   نوشته شده توسط: ر راشدی    

خدمت وسیله ای است برای اجرای عدالت در جامعه وسیله ای که با آن می توان جامعه ای را متحول کرد تا آنجا که دیگر نشانی از ظلم و بی عدالتی در آن نباشد ، با خدمت صادقانه می توان جامعه ای را از بحران و فقر نجات داد اما مشکل اینجاست که خدمت صادقانه و با میل و رغبت کم پیدا می شود و اکثر افراد فقط به فکر درآمد خود هستند و این یک مشکل به شمار میرود و این ریشه در آموزش تربیتی افراد دارد.

خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی که فرد در آن قرار می گیرد نقش مهمی در آموزش مفهوم خدمت گزاری در افراد دارد حالا اگر خانواده از فرد بخواهد که فقط به فکر خود باش و همین را به وی بیاموزد نتیجه این می شود که آن فرد با بی رغبتی و صرفا به خاطر درآمد کاری انجام دهد و در نتیجه خدمت رسانی به طور کامل اجرا نمی شود ولی اگر افراد در خانواده ای رشد یابند که در آن به خدمت کردن به مردم تشویق می شوند در نتیجه آنها این را وظیفه ی خود می دانند و سعی می کنند به نحو احسن کار خود را انجام دهند.

مدرسه نیز به عنوان محل آموزش و تربیت افراد نقش مهمی در این امر دارند زیرا فرد بعد از خانواده در محیط مدرسه قرار می گیرد و مدرسه نیز در حد توان خود برای تربیت افراد تلاش می کند و اثر اساسی بر تمایلات شخصی فرد می گزارد حتی می تواند جریان غلطی که توسط خانواده در فرد به وجود آمده را نیز اصلاح کند.

جامعه هم با راهنمایی کردن افراد به آنها در پیدا کردن راه درست کمک می کند و شیوه های مختلفی هم در این رابطه دارد که می توان رسانه ها را که مهمترین آنها هستند را نام برد.

منبع :

چکیده ای از کتاب تعلیم و تربیت در اسلام نوشته ی شهید مرتضی مطهری


برچسب ها: تاثیر خدمت بر عدالت اجتماعی ،