تبلیغات
JavaScript Codes خدمت گزاری - شعر خدمت به خلق
دوشنبه 21 بهمن 1387

شعر خدمت به خلق

   نوشته شده توسط: ر راشدی    

شعر خدمت به خلق


همه روز روزه بودن، همه شب نماز کردن       همه ساله حج نمودن، سفر حجاز کردن

ز مدینه تا به کعبه ، سر و پا برهنه رفتن        دو لب از برای لبیّک ، به وظیفه باز کردن

به مساجد و معابد ، همه اعتکاف جستن      ز ملاهی و مناهی ، همه احتراز کردن

شب جمعه ها نخفتن، به خدای راز گفتن      ز وجود بی نیازش ،  طلب نیاز کردن

بخدا که هیچ کس،  را ثمر آنقدر نباشد           که به روی نا امیدی ، در بسته باز کردن

{شیخ بهایی}


برچسب ها: شعر خدمت به خلق ،