تبلیغات
JavaScript Codes خدمت گزاری - خدمت به مردم ( ادامه )
یکشنبه 20 بهمن 1387

خدمت به مردم ( ادامه )

   نوشته شده توسط: ر راشدی    

2. ضرورت تشویق و تنبیه


مساله دیگر که درایجاد زمینه و روحیه خدمتگزارى موثراست , تشویق و تنبیه بجا و بموقع است . حکومت اسلامى نباید خدمت و خیانت را یکسان ببیند و با نیک و بد, برخورد مساوى داشته باشد زیرااین گونه برخورد,زمینه خدمتگزارى را در مردم از بین مى برد.


امیرالمومنین[ ع] مى فرماید:


و لا یکونن المحسن وامیسى عندک بمنزله سواء, فان فى ذلک تزهیدا لاهل الاحسان فى الاحسان , و تدریبا لاهل الاساءه على الاساءه ... 39


و مبادا نکوکار و بدکردار در دیده ات برابر آید که آن , رغبت نکوکار در نیکى کم کند و بدکردار را به بدى وادار نماید.


3.انتخاب کارگزاران صالح


دولت و حکومت اسلامى وقتى موفق به ارائه خدمات وایجاد جو و فضاى خدمتگزارى خواهد بود که از مدیرانن و کارگزاران شایسته و واجد شرایط برخوردار باشد.انتخاب صحیح در کاراجرایى ویژه در کارهاى کلیدى , مهمترین مساله براى زمامداران است .


بازسازى مراکز خدمت رسانى و مدیریت کشور و پاکسازى آنهااز عوامل ناسالم و ناشایسته , عامل مهمى درایجاد زمینه خدمتگزارى دولت و مردم به شمار مى آید.


به فرموده على(ع) :


ان نشر وزرائک من کان لاشرار قبلک وزیرا و من شرکهم فى الاثام فلایکون لک بطانه فانهم اعوان الاثمه واخوان الظلمه 40 .


بدترین وزیران تو, کسى است که پیش تو وزیر بدکاران بوده و آن که در گناهان آنان شرکت نموده . پس مبادا چنین کسان محرم تو باشند که آنان یاوران گناهکارانند و ستمکاران را کمک کار.


سپس حضرت به ویژگیهاى نیروهاى جایگزین اشاره نموده و براین نکته یادآور مى شودکه :


تلاش کن از کسانى که نظام و حکومت استفاده کنى که تخصص و تعهدشان محرز و مسلم شده باشد: 41


... وانت واجد منهم خیرالخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم ولیس علیه مثل آصارهم واوزارهم , ممن لم یعاون ظالما على طلمه ولا آثما على الثمه .اولئک احف علیک موونه اواحسن لک معونه واحنى علیک عطفا واقل لغیرک ایفا فاتخذ اولئک خاصه لخلواتک و حفلاتک ...


و تو جانشینى بهترازایشان خواهى یافت که در راى و گذاردن کار چون آنان باشد, و گناهان و کردار بد آنان را بر عهده ندارد, آن کهستمکارى را در ستم یار نبوده و گناهکارى را در گناهش مددکار. بار اینان بر تو سبکتراست و یارى ایشان بهتر و مهربانى شان بیشتر و دوستى شان با جز تو کمتر. پس اینان را خاص خلوت خودگیر و در مجلسهایت بپذیر.


4.ایجاد جواعتماد وامنیت


ایجادانگیزه خدمت و گسترش آن در بین مردم , فضاى مناسبى را مى طلبد. دولت , مى توانداین نقش را داشته باشد و زمینه هاى مناسب را, براى عرضه خدمت از سوى مردمان خدمتگزارایجاد کند,از جمله :اعتماد به مردم و بهاى لازم به کار آنان .این امر سبب مى گردد که مردم با عشق و علاقه به خدمات عمومى روى بیاورند و بسیارى از نابسامانیهاى اجتماعى را سامان دهند و جامعه را به عطر دل انگیز خدمت و کمک به همنوع معطر کنند.این جواعتماد, بسیارى از بدگمانیها رااز بین مى برد و در نهایت رنج و مشقت دولت را دراداره جامعه مى کاهد.


:به فرموده امیر مؤمنان


... فلیکن منک فى ذلک امر یجتمع لک به حسن الظن برعیتک فان حسن الظن یقطع عنک نصبا طویلا 42 ...


پس رفتار تو چنان باید که خوش گمانى رعیت برایت فراهم آید, که این رنج دراز رااز تو مى زداید.


روحانیان و خدمتگزارى


در طول تاریخ , خدمتگزاران فراوانى بوده اند که دست به خدمات ارزنده و چشمگیرى زده اند وجودشان مایه برکت و خیر براى مردم بوده است . اموال و ثروتهایى که به عنوان[ موقوفه] در حوزه فرهنگ اسلامى دیده مى شود گوشه اى ازاین خدمتهاى ماندگاراست . بناهاى خیریه , مساجد, تکایا, پلها و بسیارى از تاسیسات عام المنفعه دیگر, دلیل آن است که همواره انسانهاى خدوم و خدمتگزار در جامعه بوده اند که وجودشان منشا آثار و خدمات مفید و مردمى گردیده است . چهره هایى که عمر خود را در پى کسب ابتکار واختراع و بذل دانش و شکوفایى استعدادها گذاشتند و به مردم و جامعه خدمت کردند.


عالمان راستین و درد آشنایى که خدمتگزارى با روح و جانشان آمیخته گردیده و علاوه برانجام وظیفه , پیدایش حادثه و ضرورت ایثار, در کنار مردم و با مردم بوده اند.


مردم , روحانیان را خدمتگزاران بى منتى مى شناسند که در تاریخ منشا برکات و خدمات فراوانى بوده اند.


اهل علم ,از متن مردم و جامعه برخاسته و با آنان در تکالیف اجتماعى شریک و همقدم بوده است .


اینان به آموخته هاى علمى واعمال فردى بسنده نکرده اند, بلکه کوشیده اند که همواره رهایى بخش و خدمتگزار دیگران باشند.


صاحبدلى به مدرسه آمد زخانقاه


بشکست صحبت اهل طریق را


گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود


تااختیار کردى از آن این طریق را


گفت این گلیم خویش بدر مى برد زموج


وین جهد مى کند که بگیرد غریق را


اگر در روایت مى خوانیم :


[برترى عالم برعاید, چون برترى ماه تابان بر سایر ستارگان است . 43 ]


بدین خاطراست که عالم دینى ,ارشاد و راهنمایى مردم را, در راس کارها قرار داده و به خدمات اجتماعى نیز دست مى یازد.


چه زیباست جامعه اى که رهبران فکرى و عالمان دینى آن پیشگامان خدمت نیز باشند. به فرموده عیس مسیح(ع) :


ان احق الناس بالخدمه العالم 44 .


لایقترین افراد براى خدمتگزارى عالمانند.


اینان هستند که با حضور در میان توده ها, دردها و نیازها را مى شناسند.ارتباط تنگاتنگ با مردم دارندازاین روى , مى توانند گره گشاى مشکلات آنان باشند.


پیامبراکرم[ ص] درباره این عالمان مى فرماید:


نعم الرجل الفقیه العالم ان احتیج الیه نفع 45 ...


نیک انسانى است , آن عالم فقیهى که سودمند و خدمتگزار مردم باشد.


شایسته است حوزویان باالگو قرار دادن پیامبر عظیم الشان و عالمان خدمتگزار, در میدانهاى خدمت رسانى پیشتاز باشند.


بویژه دراین زمان که برخى از آنان در[ مجارى امور] واداره جامعه دستى دارند و مسولیتهاى کلیدى واساسى به آنان واگذار شده است .


امروز, میدان تحقق آمال و آرزوهاى مردم فراهم شده است . آنان چشم دوخته اند که حوزویان ازاین قدرت وامکانات چگونه بهره مى گیرند و چه خدماتى ارائه مى دهند. پس شایسته است که حوزویان ,این زمینه مناسب را غنیمت بشمرند و در عمل چهره حوزه را, که همواره داعیه خدمت به مردم را داشته است , به مردم بشناسانند و بکوشند که از حوزه خدمتگزارى براى مردم پا را فراتر و یا فروتر ننهند.


پر واضح است که اگر خدمت از هرکس پسندیده است ,ازاهل علم زیبنده تر و زیباتراست .


در پایان , به فرازى از سخنان امام خمینى , رحمه الله علیه , که خورشید وجودش ازافق حوزه نمایان گشت و شعاعش همگان را فرا گرفت و دراین راه هستى اش را فدا ساخت , گوش جان مى سپاریم . به امید آن که راه و کلام اوالگوى رفتار و گفتارمان گردد:


[تا حیات دارم خدمتگزار همه هستیم : خدمتگزار ملتهاى اسلامى , خدمتگزار ملت بزرگ ایران , خدمتگزار دانشگاهیان و روحانیون , خدمتگزار همه قشرهاى کشور و همه قشرهاى کشوراسلام و همه مستضعفین] 46 .


--------------------------------------------------------------------------------


پى‏نوشت‏ها:


1. نهج الفصاحه , .315.


2. از روح حاکم بر فرهنگ اسلامى در مسائل اجتماعى و مردمى به این مفهوم از خدمتگزارى مى رسیم و همچنین از روایاتى که در جلوه هاى خدمتگزارى آورده ایم این معنى کاملا به دست مى آید.


3. بحارالانوار, ج 74.137.


4. همان مدرک ,ج 71.337.


5. اصول کافى ج 2.167.


6. نقطه عطف , نامه امام خمینى به احمدآقا خمینى , .16.


7. مستدرک , چاپ قدیم , ج 2.67.


8. بحارالانوار, ج 71.319.


9. بحارالانوار, ج 71.319.


10. میزان الحکمه , ج 2.538.


11. سوره رعد آیه 17.


12. سوره مریم , آیه 31.


13. بحارالانوار, ج 71.341.


14. همان مدرک ,.318.


15. همان مدرک ,.313.


16. بحارالانوار, ج 71.از283 تا 342.


17. اصول کافى , ج 2.145, پاورقى .


18. بحارالانوار, ج 71.392.


19. سنن النبى , علامه طباطبائى , .16.


20. اصول کافى , ج 2.175.


21. سوره بقره , آیه 177.


22. بحارالانوار, ج 71.317.


23. فهرست غررالحکم , .33.


24. المیزان , ج 14.332.


25. سوره نحل , آیه 91.


26. تفسیر نمونه , ج 11.372.


27. غررالحکم , ج 4.52.


28. همان مدرک ,ج 1.105.


29. سوره بقره , آیه 264.


30. نهج البلاغه , نامه .45.


31. صحیفه سجادیه , دعاى مکارم الاخلاق .


32. سوره بقره , آیه 264.


33. سوره فرقان , آیه 67.


34. سوره اسراء, آیه 29.


35. نهج البلاغه , نامه 53, ترجمه دکتر شهیدى .


36. همان مدرک , نامه 5.


37. همان مدرک نامه 53.


38. تحف العقول , .337.


39. نهج البلاغه , نامه 53.


40. ,41,42 همان مدرک .


43. اصول کافى , ج 1.34.


44. همان مدرک ,.37.


45. بحارالانوار, ج 71.216.


46. صحیفه نور.


برچسب ها: خدمت به مردم ( ادامه ) ،